TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
SET : SAK
10.10 THB
-0.30 (-2.88%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,213,900
ราคาเปิด
10.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 10.10
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.20 / 193,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
105,176,710
วันก่อนหน้า
10.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.80 - 6.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.10 / 1,016,300