TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก
SET : SAK
7.15 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
ราคาเปิด
7.15
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.20 / 30,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
วันก่อนหน้า
7.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.00 - 6.55
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.15 / 9,500