TH | ENG
กลับสู่เว็บไซต์หลัก

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางเรณู วิลาศรี
รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน) / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (รักษาการ)
49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

0 5544 4495

0 5544 0371